ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΑΙΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΩΔΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΑΣΟΛΙΒΑΔΟ ΔΡΥΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα δάση δρυός στη Μεσόγειο διακρίνονται για τη μεγάλη ποικιλία τους σε φυτικά είδη και σε μορφές ζωής. Τα περισσότερα έχουν σχετικά ανοιχτή συγκόμωση κυρίως λόγω της ανεπαρκούς διαχείρισής…

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα φυτά που αποτελούν τη χλωρίδα των λιβαδικών οικοσυστημάτων είναι ποώδη ή ξυλώδη. Σημαντικότερα από τα ποώδη είναι αυτά που ανήκουν στις οικογένειες των αγρωστωδών και των ψυχανθών καθώς…