ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα φυτά που αποτελούν τη χλωρίδα των λιβαδικών οικοσυστημάτων είναι ποώδη ή ξυλώδη. Σημαντικότερα από τα ποώδη είναι αυτά που ανήκουν στις οικογένειες των αγρωστωδών και των ψυχανθών καθώς αντιπρόσωποί τους κυριαρχούν στα λιβάδια. Εκτός από την τεράστια συμβολή τους στην κτηνοτροφία με την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων βοσκήσιμης ύλης υψηλής θρεπτικής αξίας, προστατεύουν το έδαφος από τη διάβρωση και χρησιμοποιούνται σε αποκαταστάσεις διαταραγμένων εκτάσεων. Ακόμη, η άγρια πανίδα εξασφαλίζει τις διατροφικές της ανάγκες από τη βοσκήσιμη ύλη των λιβαδικών φυτικών ειδών. Επίσης σημαντικός αριθμός αυτοφυών αγρωστωδών και ψυχανθών μπορεί να αξιοποιηθεί στην αρχιτεκτονική κήπων, στη δημιουργία χλοοταπήτων για αισθητικούς και λειτουργικούς σκοπούς, στη φαρμακευτική και στην παραγωγή ενέργειας.


Λέξεις κλειδιά: Αγρωστώδη, βόσκηση, χλοοτάπητες, ψυχανθή

Λήψη (clicks: 3)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 1

(8 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)