ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΑΙΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΩΔΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΑΣΟΛΙΒΑΔΟ ΔΡΥΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα δάση δρυός στη Μεσόγειο διακρίνονται για τη μεγάλη ποικιλία τους σε φυτικά είδη και σε μορφές ζωής. Τα περισσότερα έχουν σχετικά ανοιχτή συγκόμωση κυρίως λόγω της ανεπαρκούς διαχείρισής…

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ TRIFOLIUM SUBTERRANEUM ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΕΙΣΒΑΛΟΝΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι λειμώνες μπορεί να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ορθολογική και οικονομική διατροφή των αγροτικών ζώων καθώς και στην αποφυγή υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές με…

ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΛΙΒΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα υγρά λιβάδια (wet meadows, wet grasslands) καλύπτονται από χαρακτηριστική υδρόφιλη βλάστηση (ποώδη ή/και ξυλώδη) προσαρμοσμένη σε περιοδικά πλημμυριζόμενα εδάφη. Παραδείγματα υγρών ποολίβαδων θεωρούνται τα εκτεταμένα ποολίβαδα κατά μήκος…

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα φυτά που αποτελούν τη χλωρίδα των λιβαδικών οικοσυστημάτων είναι ποώδη ή ξυλώδη. Σημαντικότερα από τα ποώδη είναι αυτά που ανήκουν στις οικογένειες των αγρωστωδών και των ψυχανθών καθώς…