Η ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η τεχνητή λίμνη Κερκίνη βρίσκεται στο ΒΔ τμήμα του νομού Σερρών και είναι ένας από τους 10 Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας της Ελλάδας. Με την βοήθεια ερωτηματολογίου καταγράφηκαν οι απόψεις των κατοίκων σχετικά με την λίμνη και την επίδρασή της στην ποιότητα της ζωής τους. Ειδικότερα, οι παραλίμνιοι κάτοικοι αντιλαμβάνονται ότι η κατασκευή της λίμνης έχει θετική επίδραση στο φυσικό περιβάλλον, στην αποτροπή πλημμυρών και την άρδευση των χωραφιών και μικρότερη στη δημιουργία προοπτικών ανάπτυξης μέσα από την αναψυχή. Αντιλαμβάνονται και διαχωρίζουν τη διαχείριση της Κερκίνης, σε αυτή του νερού, σε αυτή της λίμνης και ως χώρο αναψυχής. Η πρώτη ενδιαφέρεται κυρίως για την ικανοποίηση των αναγκών των γεωργών για νερό ενώ η δεύτερη κυρίως για το φυσικό περιβάλλων, δεχόμενη ότι η λίμνη αποτελεί προστατευόμενη περιοχή. Η παλαιότερη και η νεώτερη προσέγγιση για τη διαχείριση της λίμνης συνδέονται μεταξύ τους και πολλές φορές δημιουργούνται συγκρούσεις ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες. Μάλιστα, η διαχείριση της λίμνης ως χώρος αναψυχής επισκιάζεται από τις δυο παραπάνω προσεγγίσεις.

Λέξεις κλειδιά: Λίμνη Κερκίνη, παραλίμνιοι κάτοικοι, προβλήματα προσφορά-σημαντικότητα, διαχείριση

Λήψη (clicks: 7)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 9

(77 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)