ΤΑ ΦΥΛΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΤΗΣ ΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μελετήθηκε η σύνθεση και ο πληθυσμός των φυλλοφάγων εντόμων που προσβάλλουν την Οξιά, Fagus sylvatica (Fagaceae),, και τη Φουντουκιά, Coryllus avellana (Betulaceae), στο Μενοίκιο Όρος Σερρών, κατά τη διάρκεια των ετών 2011-2014, καθώς και το πώς επηρεάστηκαν από τις αλλαγές της θερμοκρασίας. Η συλλογή έγινε κατά τούς μήνες Απρίλιο και Μάιο των τεσσάρων ετών συλλογής. Τα ενήλικα αποθηκεύονταν στην κατάψυξη μέχρι τον προσδιορισμό τους, ενώ οι προνύμφες εκτρέφονταν μέχρι το στάδιο της νύμφης και όταν γίνονταν ενήλικα καταψύχονταν επίσης μέχρι τον προσδιορισμό τους. Συνολικά, και από τα δύο είδη, συλλέχθηκαν 15 φυτοφάγα είδη, από τα οποία, τα 11 ανήκουν στην Τάξη Coleoptera, 3 στην Lepidoptera και 1 στην Hemipteτa. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα έντομα πού επηρεάστηκαν περισσότερο από τις αλλαγές των κλιματικών συνθηκών, είναι αυτά που κυριαρχούσαν στα φύλλα της Οξιάς και της Φουντουκιάς, και συγκεκριμένα, αυτά ήταν για τη Φουντουκιά, το Lymantria dispar (Lepidoptera, Lymantriidae), και για την Οξιά, το Rhynchaenus fagi (Coleoptera, Curculionidae) και το Phyllaphis fagi (Callaphididae), αλλάζοντας τόσο τον πληθυσμό τους (το Lymatria dispar μειώθηκε αισθητά κατά τη διάρκεια της έρευνας), όσο και τη σύνθεση (λόγω εμφάνισης του Phyllaphis fagi το 2013). Στα υπόλοιπα είδη, ο πληθυσμός έμεινε σχετικά σταθερός, ενώ υπήρχαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συλλογής στα φύλλα. Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι η μέση θερμοκρασία αυξήθηκε κατά τους χειμερινούς μήνες και μειώθηκε κατά τους καλοκαιρινούς, όπως και το ύψος βροχής μειώθηκε ανά μήνα, αλλά αυξήθηκε η διάρκειά του καθ’ όλο το έτος.

Λέξεις κλειδιά: Εντομοπανίδα, οξιά, φουντουκιά, κλιματική αλλαγή, Β. Ελλάδα

Λήψη (clicks: 8)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 9

(84 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)