Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η αστικοποίηση, η ταχεία αύξηση του πληθυσμού και η κλιματική αλλαγή οδηγούν στην υποβάθμιση κι αλλοτρίωση των αστικών κέντρων. Για τους λόγους αυτούς γίνονται πλέον ολοένα και περισσότερες προσπάθειες για να γίνουν οι πόλεις βιώσιμες. Ένα εργαλείο προς αυτήν την κατεύθυνση είναι το αστικό πράσινο. Το αστικό πράσινο με τις πολλές ευεργετικές του ιδιότητες, επηρεάζει την ζωή στην πόλη σε βιοφυσικό, κοινωνικό, οικονομικό, ψυχολογικό κ.ά. επίπεδο. Η ύπαρξη ελκυστικών και προσιτών χώρων πρασίνου, μέσω ταν ποικίλων και σημαντικών υπηρεσιών τις οποίες προσφέρουν, συντελεί αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων στα σύγχρονα αστικά κέντρα.

Λέξεις κλειδιά: Αστικοποίηση, βιωσιμότητα / βιώσιμη πόλη, ποιότητα ζωής, αστικό πράσινο

Λήψη (clicks: 16)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 9

(73 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)