ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ RHYACIONIA BUOLIANA (LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE) ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται τα μορφολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά του εντόμου Rhyacionia buoliana το οποίο προσβάλει την χαλέπιο πεύκη στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Ελλάδας. Πεδίο ενδιαφέροντος της μελέτης αυτής αποτελεί ο Εθνικός Δρυμός της Πάρνηθας. Αυτή η προσπάθεια διενεργείται για τη διαπίστωση εάν και κατά πόσο αυτό το έντομο απειλεί τη φυσική και τεχνητή αναγέννηση των δασών της Χαλεπίου Πεύκης, Pinus halepensis στην περιοχή της Πάρνηθας μια περιοχή πολύ ευαίσθητη και πολύτιμη για την ζωή των ανθρώπων της πρωτεύουσας. Στο πλαίσιο στατιστικής αποτύπωσης του ποσοστού προσβολής των κώνων από τα έντομα αυτά συλλέχθηκαν δείγματα από τούς νοτιοανατολικούς πρόποδες της Πάρνηθας. Για τους κώνους που συλλέχθηκαν υπήρξαν σημαντικά ποσοστά προσβολής από το Rhyacionia buoliana. Για τον εντοπισμό μορφολογικών και οικολογικών χαρακτηριστικών των εντόμων, πέρα από την ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας, ξένης και ελληνικής, πραγματοποιήθηκε πείραμα πεδίου.

Λέξεις κλειδιά: Rhyacionia buoliana, Μορφολογία, Οικολογία, ποσοστά προσβολής

Λήψη (clicks: 5)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 9

(62 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)