ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ RHYACIONIA BUOLIANA (LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE) ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία εξετάζονται τα μορφολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά του εντόμου Rhyacionia buoliana το οποίο προσβάλει την χαλέπιο πεύκη στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Ελλάδας. Πεδίο ενδιαφέροντος της μελέτης…