ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ανησυχία των πολιτών για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας, όσο και για τη λήψη αποφάσεων των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών για δράση.
Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων και των στάσεων των πολιτών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και για τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα και ειδικότερα για την κλιματική αλλαγή σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Η έρευνα διεξήχθη στην Ελλάδα, από τον Ιανουάριο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2015 και συλλέχθηκαν 1536 ερωτηματολόγια.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεχόμενη ενασχόληση σχετικά με θέματα περιβάλλοντος ως προτεραιότητα στην καθημερινή ζωή και ότι τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα για τη χώρα είναι οι δασικές πυρκαγιές και η ρύπανση των υδάτων και της ατμόσφαιρας. Αντίθετα, η κλιματική αλλαγή θεωρήθηκε ως το πέμπτο πιο σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα για τη χώρα λόγω της οικονομικής ανασφάλειας των πολιτών που δημιουργήθηκε από την οικονομική κρίση της χώρας.

Λέξεις κλειδιά: Κλιματική αλλαγή, απόψεις πολιτών, περιβαλλοντική υποβάθμιση, οικονομική ύφεση

Λήψη (clicks: 11)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 9

(31 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)