ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα μέτρα πυροπροστασίας των δασικών οικοσυστημάτων συνίστανται σε προληπτικά, κατασταλτικά και αποκατάστασης και στα οποία είναι αναγκαία η ενασχόληση ανθρώπινου δυναμικού. Η ως τώρα απασχόληση των ορεινών παραδασόβιων πληθυσμών στις δασικές πυρκαγιές είναι εποχική στο στάδιο της πρόληψης και καταστολής στους επικίνδυνους μήνες του καλοκαιριού και λιγότερο στα έργα αποκατάστασης. Η χρονική επέκταση της απασχόλησης του πληθυσμού αυτού πριν και μετά την πυρκαγιά για ενίσχυση τον εισοδήματος τους βελτιώνει τις προοπτικές παραμονής τους στις ορεινές περιοχές. Δραστηριότητες όπως η απομάκρυνση της καύσιμης ύλης από τα δάση, η εκπαίδευση τους στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, οι αναδασώσεις, καθώς και η κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων μπορούν να συμβάλουν επίσης προς την κατεύθυνση αυτή.

Λέξεις κλειδιά: πυρκαγιά, απασχόληση ορεινών πληθυσμών, εποχιακή απασχόληση, μέτρα πρόληψης, αποκατάσταση των καμένων δασικών εκτάσεων

Λήψη (clicks: 3)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 6

(26 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)