Περιεχόμενα 6ου Τόμου-Βιοποικιλότητα και Φυσικό Περιβάλλον

Μαρία Καρατάσιου, Ελίνα Τακόλα, Δημήτριος Μπακαλούδης
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΛΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (σελ.135-144)
Βασιλική Δήμου
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΞΥΛΟΥ (σελ.145-157)
Βασίλειος Ι. Γιαννούλας, Αναστασία Στεργιάδου, Βασίλειος Κ. Δρόσος, Κοσμάς-Αριστοτέλης Γ. Δούκας
ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΕΝΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ (σελ.159-171)
Παρασκευή Καρανικόλα, Στυλιανός Ταμπάκης, Γεώργιος Τσαντόπουλος, Σάββας Καρτανά
ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ (σελ.173-186)
Στυλιανός Α. Ταμπάκης, Παρασκευή Π. Καρανικόλα, Βασίλειος Κ. Δρόσος, Αλέξανδρος Π. Δημητρακόπουλος, Αριστοτέλης – Κοσμάς Γ. Δούκας
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ (σελ.187-197)
Κωνσταντίνος Π. Σούτσας, Στυλιανός Α. Ταμπάκης, Γεώργιος Ε. Τσαντόπουλος, Βασίλειος Κ Δρόσος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (σελ.199-214)
Στυλιανός Ταμπάκης, Παρασκευή Καρανικόλα, Γαρύφαλος Αραμπατζής, Ναταλία-Μερόπη Αντύπα, Δέσπω-Βάϊα Παρώνη
Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (σελ.215-229)