ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΕΝΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εργασία αυτή προτείνονται πρωτότυπα αντιδιαβρωτικά οικονομοτεχνικά άριστα έργα κατάλληλα για ορεινές καμένες δασικές περιοχές. ‘Έπειτα από πυρκαγιά σε ένα ορεινό δάσος χρειάζεται να αντιμετωπιστούν δύο προβλήματα κατά σειρά ιεράρχησης. Το πρώτο και άμεσο πρόβλημα αφορά τη διάβρωση τον εδάφους και τον κίνδυνο πλημμυρών, που μπορούν να αποβούν το ίδιο καταστροφικές με την πυρκαγιά αυτή καθαυτή. Το δεύτερο είναι η αποκατάσταση του δάσους που κάηκε. Η προστασία του εδάφους και μέσω αυτής η αποκατάσταση του δάσους μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση του ενδεικνυόμενου μοντέλου συγκομιδής, τα αντιπλημμυρικά έργα, τα έργα προστασίας του εδάφους στην πλαγιά και τα έργα στα ρέματα.

Λέξεις κλειδιά: μοντέλο συγκομιδής, αντιπλημμυρικά έργα, έργα προστασίας

Λήψη (clicks: 12)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 6

(65 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)