Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία καταγράφηκε η γνώμη των πολιτών της πόλης της Ορεστιάδας σχετικά με τη χρήση του ποδηλάτου στις μετακινήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα με τη βοήθεια ερωτηματολογίου προσδιορίστηκε ο βαθμός καταλληλότητας της πόλης για ποδηλασία και ιδιαίτερα η παρουσία των απαραίτητων υποδομών και της κατάλληλης εκπαίδευσης και συμπεριφοράς των ποδηλατών και των οδηγών των υπόλοιπων οχημάτων. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα αυτή, οι περισσότεροι από τους πολίτες (56.3°/ο) της πόλης της Ορεστιάδας δεν χρησιμοποιούν το ποδήλατο για τις καθημερινές τους μετακινήσεις, παρότι (76%) υποστηρίζουν ότι το ποδήλατο είναι ένα φτηνό μέσο μεταφοράς και είναι θετικά (79,5%) προδιατεθειμένοι ως προς τη χρήση του. Επίσης ενώ η Ορεστιάδα είναι μια επίπεδη πόλη κατάλληλη για ποδηλασία, οι υποδομές της είναι σε γενικές γραμμές ανεπαρκείς (39,5% μέτριες και 33,8% κακές) για τους ποδηλάτες, των οποίων η συμπεριφορά επηρεάζεται θετικά (71%) από το αν οι συμπολίτες τους κάνουν ποδήλατο. Οι κάτοικοι σε ποσοστό 52% υποστηρίζουν ότι οι οδηγοί άλλων οχημάτων σπάνια σέβονται τους ποδηλάτες στο δρόμο και σε ποσοστό 60,3% σπάνια οι ανήλικοι ποδηλάτες ακολουθούν τον Κ.Ο.Κ, σε αντίθεση 45,8% των πολιτών θεωρεί πως οι ενήλικοι ποδηλάτες ακολουθούν τον Κ.Ο.Κ.

Λέξεις κλειδιά: Άποψη των πολιτών, χρήση του ποδηλάτου, μετακινήσεις στο αστικό περιβάλλον, πόλη της Ορεστιάδας

Λήψη (clicks: 1)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 6

(46 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)