ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η κλιματική αλλαγή. Οι παράγοντες της κλιματικής αλλαγής. Η θεσμική διάσταση της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι διεθνείς συμβάσεις και οι διεθνείς πολιτικές. Η Σύμβαση της Νέας Υόρκης και το πρωτόκολλο του Κυότο. Η Ευρωπαϊκή διάσταση και η νέα διάσκεψη στο Παρίσι.

Λέξεις κλειδιά: Κλιματική αλλαγή, πρωτόκολλο του Κυότο, δίκαιο προστασίας φυσικού περιβάλλοντος

Λήψη (clicks: 16)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 7

(51 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)