ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εργασία αυτή καταγράφει τη γνώμη και τις αντιλήψεις των επισκεπτών του Εθνικού Πάρκου της Αθάλασσας, κοντά στην πόλη της Λευκωσίας και ένα από τα μεγαλύτερα στην Κύπρο. Εξ’ αιτίας της τοποθεσίας του, στο Πάρκο αυτό φθάνουν τόσο επισκέπτες που ζουν κοντά, όσο και επισκέπτες από πιο μακρινές περιοχές. Με τη χρήση του ερωτηματολογίου το πάρκο αξιολογήθηκε ως περιοχή αναψυχής για τις υποδομές του και καταγράφηκε ο βαθμός ικανοποίησης των επισκεπτών από την επίσκεψή τους, τη διάρκειά της και την απόσταση που διένυσαν για το σκοπό αυτό. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την καλύτερη διαχείριση του Πάρκου στο μέλλον.

Λέξεις κλειδιά: Εθνικό Πάρκο Αθάλασσας, ικανοποίηση των επισκεπτών, διάρκεια και συχνότητα των επισκέψεων, αποτελεσματική διαχείριση

Λήψη (clicks: 4)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 8

(26 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)