ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΑΣΩΣΗΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΟΥ ΑΜΑΖΟΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το τροπικό δάσος του Αμαζονίου είναι από τα σπουδαιότερα δάση του πλανήτη, με πλούσια βιοποικιλότητα, όπου αναπτύσσονται σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας. Τα βασικά αίτια αποδάσωσης στον Αμαζόνιο είναι το εμπόριο ξυλείας, η μετατροπή της χρήσης γης από δασική σε γεωργική, η βόσκηση για ζωική παραγωγή και η δημιουργία βιομηχανιών. Οι περιβαλλοντικές συνέπειες είναι αποτέλεσμα της αποδάσωσης, οι οποίες υποβαθμίζουν τον φυσικό πλούτο και μειώνουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Έτσι προκύπτει το ερώτημα: χωρίς αποψίλωση δασικών εκτάσεων θα μπορούσε να υπάρξει ανάπτυξη για τις κοινότητες του Αμαζονίου; Η προστασία και φύλαξη του δάσους, η ανάπτυξη του τουρισμού και οι εναλλακτικές γεωργικές καλλιέργειες, ίσως αποτελούν τις λύσεις.

Λέξεις κλειδιά: Τροπικά δάση, Αμαζόνιος, επιπτώσεις αποδάσωσης

Λήψη (clicks: 3)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 5

(43 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)