ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην επιστημονική διερεύνηση των μελλοντικών σχέσεων των συλλογικών (πολιτικών) υποκειμένων με τη διαχείριση του περιβάλλοντος, η Χριστιανική Θεολογία, έχει υποχρέωση να καταθέσει, με τον δέοντα τρόπο προτάσεις, δεδομένου ότι ο Χριστιανισμός, μαζί με την Ελληνική φιλοσοφία και το Ρωμαϊκό δίκαιο, έχει πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Σ’ αυτήν την υποχρέωση επιδιώκει να ανταποκριθεί η παρούσα εργασία εντός των πλαισίων του θέματος: «Εσχατολογικό ήθος και περιβαλλοντική πολιτική».

Λέξεις κλειδιά: Εσχατολογία, ήθος, Χριστιανική Θεολογία, ασκητική πολιτική

Λήψη (clicks: 2)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 5

(5 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)