ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ηθική ευθύνη για την καταστροφή του περιβάλλοντος συνεχώς διευρύνεται καθιστώντας επίκαιρο και φλέγον το ζήτημα της αναγνώρισης περιβαλλοντικών δικαιωμάτων. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αυτά δεν ανταποκρίνονται καν στην έννοια του δικαιώματος, ενώ άλλοι αποδέχονται το κύρος τους και τα εντάσσουν στα δικαιώματα τρίτης γενιάς. Η εύλογη διασύνδεση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος με την ανθρώπινη ευημερία φαίνεται να τροφοδοτεί μια ισχυρή σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των αντίστοιχων του περιβάλλοντος. Στο κείμενο αυτό θα εξετασθεί ο βαθμός στον οποίον η περιβαλλοντική ηθική μπορεί να ανανοηματοδοτήσει την σχέση αυτή, καθώς και να επηρεάσει τις εκάστοτε υιοθετούμενες περιβαλλοντικές πολιτικές και πρακτικές

Λέξεις κλειδιά: Ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα τρίτης γενιάς, δικαίωμα στο περιβάλλον, περιβαλλοντική πολιτική.

Λήψη (clicks: 2)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 5

(7 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)