ΟΙ ΑΠΗΧΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΩΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αν ασπαστούμε στατιστικές έρευνες που κάνουν λόγο για ποσοστά ανεργίας που το 2013 θα σπάσουν το φράγμα του 30% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, δεν είναι απαραίτητο να φιλοτεχνήσουμε μια άλλη εικόνα για την ευόδωση της αυτοεκπληρούμενης προφητείας, για τον αστερισμό της αμφιβολίας και για το φάσμα της αβεβαιότητας που καλύπτουν ερμητικά την εποχή που διανύουμε. Η συνεχώς διογκούμενη οικονομική και πολιτική κρίση αλλοιώνει την προοπτική της ταχείας ανάπτυξης. Είναι ορατό το ενδεχόμενο, όσο απαισιόδοξο κι αν ακούγεται, της κοινωνικής διάλυσης εξαιτίας της επιδείνωσης της υφεσιακής κατάστασης. Η διαφαινόμενη μεταστροφή των υφεσιακών φαινομένων αποτελεί μια ελπίδα, η οποία θα υπολείπεται σε δυναμική, αν δεν απεκδυθεί το ένδυμα της προσδοκίας και δεν ενδυθεί το ένδυμα της σοβαρής αντιμετώπισης μέσω της φιλοσοφίας της παιδείας και του πολιτικού σχεδιασμού. Στην εισήγησή μας θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε, πως η διαχρονική θεωρία των στωικών για τη φύση, μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα στην χάραξη σύγχρονων περιβαλλοντικών πολιτικών, οι οποίες θα συντρέξουν στην αποφυγή της κοινωνικής συρρίκνωσης και της ηθικής χρεοκοπίας.

Λέξεις κλειδιά: Στωικοί, πολιτική, ηθική, φύση, οικοφιλοσοφία, ολότητα, ενότητα

Λήψη (clicks: 1)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 5

(23 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)