«ΝΕΑ» ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ DEEP WATER HORIZON ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BP

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εμβαθύνει στο ρόλο της «νέας» δημοσιογραφίας στην επικοινωνιακή διαχείριση περιβαλλοντικών κρίσεων. Αξιοποιώντας ως μελέτη περίπτωσης τη δεύτερη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή στην ιστορία των ΗΠΑ, και συγκεκριμένα την έκρηξη της πλατφόρμας εξόρυξης πετρελαίου Deepwater Horizοn της εταιρείας BP, η παρούσα εργασία χαρτογραφεί τη διαχείριση περιβαλλοντικών κρίσεων μέσω των κοινωνικών δικτύων, των βασικότερων εργαλείων της συμμετοχικής δημοσιογραφίας. Η εργασία καταλήγει πως στον απόηχο της «νέας» δημοσιογραφίας, οι πολίτες μπορούν να αποκτήσουν κεντρικό ρόλο στην κάλυψη ενός γεγονότος της περιβαλλοντικής επικαιρότητας και κατ’ επέκταση στη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής ενημέρωσης.

Λέξεις κλειδιά: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιβαλλοντικές κρίσεις, δημοσιογραφία των πολιτών, διαχείριση κρίσεων

Λήψη (clicks: 2)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 8

(16 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)