Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΝΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κεντρικός άξονας της παρούσας εργασίας είναι η διαμόρφωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των νέων που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 18-25 ετών και κατοικούν στις περιοχές των δυτικών προαστίων της Αττικής. Η πρωτοτυπία της μελέτης έγκειται στο γεγονός της ηλικιακής εξειδίκευσης τον δείγματος, καθώς και της συγκεκριμενοποίησης των περιοχών διαλογής του. Αντικείμενο μελέτης αποφασίστηκε να αποτελέσουν οι νέοι αυτών των ηλικιών διότι βρίσκονται στο συμπεριφορικό μεταίχμιο κατά το οποίο, ορίζουν και επαναορίζουν τα στοιχεία του χαρακτήρα τους επηρεασμένοι από τη συμμετοχή τους, στην αγορά εργασίας, σε σπουδές ή και σε άλλες κοινωνικές, πολιτικές ή πολιτιστικές ομάδες ή συλλόγους.
Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 333 νέοι από περιοχές της δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα από το Ίλιον, το Περιστέρι, τους Αγίους Αναργύρους, το Καματερό και την Πετρούπολη. Έγινε προσπάθεια το δείγμα να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό της σύνθεσης των αντίστοιχων πληθυσμών σε μορφωτικό, ηλικιακό και έμφυλο επίπεδο. Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε στην έρευνα του Lee (2011) που διεξήχθη στην Κίνα, αλλά και στην έρευνα τον Κυριακόπουλου κ.ά. (2016). Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στον πληθυσμό τον δείγματος αφορούσαν στην επίδραση των ΜΜΕ και της κοινωνίας στο περιβαλλοντικό προφίλ των νέων, στις στάσεις και τη συμπεριφορά και στην περιβαλλοντική τους πρόθεση.
Τα αποτελέσματα έδειξαν όσον αφορά στην κοινωνική επίδραση οι γονείς αποτελούν σε σχέση με το σχολείο και τον κοινωνικό περίγυρο τον πιο σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. Όσον αφορά στην επίδραση των ΜΜΕ, το διαδίκτυο αποτελεί την πιο σημαντική πηγή περιβαλλοντικής πληροφόρησης των εφήβων. Προηγείται, μάλιστα, της τηλεόρασης, των εφημερίδων και των διαφημίσεων. Τέλος, η πρόθεση για προστασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή, ενώ η συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δράσεις και οργανώσεις κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική συμπεριφορά, περιβαλλοντικές στάσεις, περιβαλλοντική πρόθεση, επιρροή ΜΜΕ, κοινωνικός περίγυρος

Λήψη (clicks: 4)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 9

(19 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)