ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι ακραίες θερμοκρασίες είναι γνωστό ότι μπορούν να επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, από απλή αδιαθεσία έως αύξηση του αριθμού των νοσηλευόμενων και της θνησιμότητας. Η θνησιμότητα που σχετίζεται με τις υψηλές θερμοκρασίες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αναμένεται να ενταθεί στο μέλλον, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε συνοπτικά τα αποτελέσματα μιας εκτίμησης υγειονομικού αντίκτυπου για την θνησιμότητα που σχετίζεται με τη ζέστη τους θερμούς μήνες από τον Απρίλιο έως το Σεπτέμβριο, για τα έτη 2004 έως 2009, για την πόλη της Λευκωσίας και για ολόκληρη την Κύπρο, με βάση προγενέστερη επιδημιολογική μας μελέτη για την έκθεση του πληθυσμού στις ακραίες καιρικές συνθήκες και την αντίστοιχη απόκριση, δηλαδή τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Επιπλέον, παραθέτουμε εκτιμήσεις για τα μελλοντικά επίπεδα της θνησιμότητας λόγω καύσωνα, βασισμένες σε κλιματικές προβλέψεις για τη Νότιο Ευρώπη, οι οποίες προβλέπουν αύξηση της θερμοκρασίας μεταξύ 1°C και 5°C κατά τη διάρκεια τον επόμενου αιώνα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, σημειώθηκαν 32 θάνατοι ανά έτος σχετιζόμενοι με τις υψηλές θερμοκρασίες στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης. Παράλληλα, υπολογίστηκε ότι για κάθε άνοδο της Θερμοκρασίας κατά 1°C οι θάνατοι λόγω ζέστης στην Κύπρο διπλασιάζονται σε 64 ανά έτος, ενώ για αύξηση 5°C η θνησιμότητα λόγω ζέστης αναμένεται να είναι 8 φορές πάνω από το όριο της θερμής περιόδου (281 έναντι 32). Η ανάλυση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της προετοιμασίας για ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία λόγω των ακραίων θερμοκρασιών στην Κύπρο, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής.

Λέξεις κλειδιά: καύσωνας, δημόσια υγεία, κλιματική αλλαγή, θερμοκρασία, Μεσόγειος

Λήψη (clicks: 3)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 9

(18 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)