ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ: ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην έρευνα αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου αυτοδιαχείρισης, διερευνάται η άποψη των κατοίκων της Σκιάθου για τη μελλοντική τάση των οικονομικών δραστηριοτήτων στο νησί. Σύμφωνα μ’ αυτήν οι κάτοικοι είναι γενικά απαισιόδοξοι και πιστεύουν ότι μόνο η οικοδομική δραστηριότητα θα αυξηθεί, το εμπόριο και η ναυτιλία θα παραμείνει σταθερή, ενώ θα μειωθούν η γεωργία, η δασοκομία, η αλιεία, η κτηνοτροφία και ο τουρισμός. Αντιλαμβάνονται ότι η υπέρμετρη οικοδόμηση οδηγεί σε αδιέξοδο, αφού το τουριστικό προϊόν υποβαθμίζεται, άρα δεν υφίστανται προοπτικές βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και αναγνωρίζουν ότι στο φυσικό περιβάλλον του νότιου τμήματος του νησιού έχει επέλθει υποβάθμιση από την οικοδόμηση. Εμφανίζονται ικανοποιημένοι από τα εισοδήματά τους, δηλώνουν, όμως, ότι η ποιότητα ζωής τους είναι ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιητική. Αντιλαμβάνονται σε μεγάλο ποσοστό ότι οι εκτάσεις παραλιακής κερδοφόρας γης και γενικότερα της επιχειρηματικής δραστηριότητας έχουν φύγει από τον έλεγχο των ντόπιων κατοίκων. Έτσι, οι περισσότεροι θεωρούν ότι δεν υπάρχουν προοπτικές να μείνουν οι νέοι στο νησί.

Λέξεις κλειδιά: Ανάπτυξη, τουρισμός, φυσικό περιβάλλον, ποιότητα ζωής

Λήψη (clicks: 3)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 3

(30 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)