ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – ΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση του αντικειμένου της στατιστικής. Η Βιομετρία ασχολείται με εξειδικευμένες στατιστικές αναλύσεις βιολογικών δεδομένων, ενώ η Δασική Βιομετρία εξειδικεύεται ακόμα περισσότερο σε…