Η ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΗΣΙΔΑ MALIGRAD ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το παρόν άρθρο αποτελεί μία σύντομη παρουσίαση της Ελληνοαλβανικής Αρχαιολογικής Αποστολής στη νησίδα Maligrad της Μεγάλης Πρέσπας (Greek -Albanian Archaeological Project at Maligradb/Prespa- GRAAPM), η οποία αναπτύσσεται από το 2009 στο δυτικότερο τμήμα της Μ. Πρέσπας. Οι δραστηριότητες του Κρατικού Ινστιτούτου Αρχαιολογίας των Τιράνων και του Ινστιτούτου Διαβαλκανικής Πολιτισμικής Συνεργασίας (Ι.ΔΙ.ΠΟ.Σ) επικεντρώνονται στη δημιουργία και τον συνεχή εμπλουτισμό του αρχαιολογικού χάρτη της συγκεκριμένης περιοχής με τον εντοπισμό νέων αρχαιολογικών θέσεων, την ανασκαφή του ανώτερου τμήματος της νησίδας Maligrad και την επισήμανση και μελέτη άγνωστων βραχογραφιών της όμορης ακτής της Δυτικής Πρέσπας. Επίσης, παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθείται από τη διμερή, διεπιστημονική ερευνητική ομάδα με βασικούς στόχους την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής σε ζώνη ιδιαίτερου αρχαιολογικού, πολιτιστικού και οικολογικού ενδιαφέροντος, ενώ, παράλληλα, προτείνονται τρόποι συνδυασμού της αρχαιολογικής έρευνας, η οποία αποτελεί μορφή «παρέμβασης», της προστασίας και του σεβασμού του διεθνώς αναγνωρισμένου οικοπεριβάλλοντος των Πρεσπών, καθώς και της ανάπτυξης ήπιας μορφής οικοτουρισμού που θα περιλαμβάνει την περιήγηση και με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στο φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της Πρέσπας.

Λέξεις-κλειδιά: Τριεθνές, αρχαιολογική έρευνα, ανασκαφή, οικοτουρισμός,
οικοαρχαιολογία, ακτογραμμή, σπήλαια

Λήψη (clicks: 1)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 3

(32 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)