ΤΑ ΧΙΟΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΜΟΡΦΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας καταγράφεται μια συνεχής αύξηση της χιονολογικής ζήτησης (χιονοδρομία, χιονολογικές δραστηριότητες, χιονολογική αναψυχή κλπ). Η ζήτηση αυτή, πέραν της απόλαυσης που παρέχουν το χιόνι και οι χιονοκαλυμμένες επιφάνειες, οφείλεται στο ότι τα αθλήματα του χιονιού και οι εν γένει χιονολογικές δραστηριότητες αποτελούν τη χειμερινή περίοδο την κύρια μορφή διεξόδου από την καθημερινότητα. Η συνεχής αυξητική ζήτηση χιονολογικών αγαθών και δραστηριοτήτων αποτυπώνεται στον αριθμό και στην επέκταση των ήδη λειτουργούντων στον ελλαδικό χώρο χιονοδρομικών κέντρων. Σημαντικό επίσης στοιχείο, που εκφράζει την άνθηση της χιονοδρομίας και των αθλημάτων χιονιού γενικότερα, είναι ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός επισκέψεων στα χιονοδρομικά κέντρα. Στην παρούσα εργασία καταγράφονται τα χιονολογικά, μορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των σημαντικότερων χιονοδρομικών κέντρων της ΒΔ. Μακεδονίας (Καιμάκτσαλάν, Σέλι, Τρία-Πέντε Πηγάδια).

Λέξεις κλειδιά : Xιονολογία, Xιονοδρομικά Kέντρα, Xιονολογική Aναψυχή.

Λήψη (clicks: 6)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 4

(26 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)