ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΪΛΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στους ορεινούς όγκους της Ελλάδας υπάρχουν σημαντικοί υδάτινοι φυσικοί πόροι που επιτρέπουν τη δημιουργία ορεινών λιμνοδεξαμενών και υγροτοπικών οικοσυστημάτων υψηλής βιοκοινωνικής λειτουργίας με δυνατότητες άμεσης παροχής νερού σε επίγεια και εναέρια πυροσβεστικά μέσα αλλά και χρήση τους για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Τα υδαποθέματα αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην ευρωστία και ανάπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων και στην ανθεκτικότητά τους έναντι των δασικών πυρκαγιών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η έρευνα και ανάλυση των γεωμετρικών υδρολογικών, περιβαλλοντικών και βιοοικολογικών στοιχείων και δυνατοτήτων της ορεινής λιμνοδεξαμενής Λαϊλιά Σερρών (με την δημιουργία χωμάτινου φράγματος βάρους) και της υδρολογικής της λεκάνης.

Λέξεις κλειδιά: Λιμνοδεξαμενή Λαϊλιά, αντιπυρικές λιμνοδεξαμενές, ορεινοί τεχνητοί υγρότοποι.

Λήψη (clicks: 6)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 4

(85 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)