ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΡΟΥ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σε αυτή την εργασία αναπτύσσεται ένα μοντέλο βροχόπτωσης-απορροής με ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης. Διαχωρίζεται η γραμμική συνιστώσα της απορροής από την παρατηρηθείσα παροχή με τη μέθοδο της Μέγιστης Σταθερής Παροχής (Fixed Maximum Discharge, FMD), η οποία λειτουργεί ως φίλτρο αποκοπής υψηλών συχνοτήτων. Σε αυτό το μοντέλο, ο σταθερός όρος μπορεί να ερμηνευτεί ως στατιστική έκφραση της βασικής ροής. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί κυρίως σε λεκάνες απορροής ποταμών και δευτερευόντως σε μόνιμα σημεία μέτρησης παροχής. Στις λεκάνες απορροής μπορεί να μελετηθεί η σχέση μεταξύ του γεωλογικού τύπου και της παροχής σε περίοδο ξηρασίας. Ο σταθερός όρος σε ένα μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης με τη μέθοδο FMD μπορεί να εκφράσει την παροχή κατά την ξηρή περίοδο.

Λέξεις κλειδιά: απορροή, βροχόπτωση, παλινδρόμηση.

Λήψη (clicks: 1)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 4

(40 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)