ΤΑ ΧΙΟΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΜΟΡΦΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας καταγράφεται μια συνεχής αύξηση της χιονολογικής ζήτησης (χιονοδρομία, χιονολογικές δραστηριότητες, χιονολογική αναψυχή κλπ). Η ζήτηση αυτή, πέραν της απόλαυσης που παρέχουν το χιόνι…