ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα υδρονομικά έργα (έργα διευθέτησης χειμάρρων) έχουν ως στόχο την αποτροπή ή τον έλεγχο των χειμαρρικών φαινομένων (αποσαθρώσεων, διαβρώσεων, ολισθήσεων, κατακρημνίσεων), την σταθεροποίηση των κοιτών και την παροχή αντιπλημμυρικής προστασίας. Για το λόγο αυτό τα υδρονομικά, ως εκ της φύσεως τους, αποτελούν σημαντικά προστατευτικά – περιβαλλοντικά έργα, με αποτέλεσμα να εξαιρούνται της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Παράλληλα τα υδρονομικά έργα σε υποβαθμισμένες λεκάνες και κοίτες, πέραν της παρεχόμενης προστασίας, συμβάλλουν στη διαμόρφωση και την εξέλιξη των χειμάρριων και παραχειμάρριων περιβαλλόντων. Στην παρούσα εργασία ερευνάται ο βαθμός ένταξης και η συμβολή των υδρονομικών έργων στο φυσικό περιβάλλον.

Λέξεις κλειδιά: Υδρονομικά έργα και περιβάλλον, Φράγματα και περιβάλλον.

Λήψη (clicks: 3)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 4

(27 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)