Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΞΗΡΟΛΙΘΙΝΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αναβαθμοί ή αναβαθμίδες, ή πεζούλες είναι απλοί ξηρολίθινοι τοίχοι, που επιδιώκουν, μέσω της μείωσης των κλίσεων του εδάφους, την αποτροπή της εδαφικής διάβρωσης και τη βελτίωση της εδαφικής υγρασίας, με σκοπό τη διατήρηση, επέκταση και δημιουργία καλλιεργήσιμης γης. Η κατασκευή τους γινόταν σχεδόν αποκλειστικά με αργούς λίθους χωρίς συνδετικό υλικό, μια τεχνική με παγκόσμια εφαρμογή. Οι ξηρολίθινες πεζούλες αποτελούσαν και αποτελούν κυρίαρχο συστατικό ελλαδικού φυσικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα των νήσων των Κυκλάδων. Ξηρολίθινες βαθμίδες απαντώνται κυρίως σε περιοχές με έντονα προβλήματα θερινής λειψυδρίας, σε διαβρωμένα, αδύναμα και γενικά ακατάλληλα, να καλλιεργηθούν εδάφη, αλλά και σε βαθειά επικλινή εδάφη με έντονα προβλήματα επιφανειακών και αυλακωτών διαβρώσεων. Συχνά οι ξηρολιθιές είχαν και ρόλο οριοθέτησης ιδιοκτησιών. Σήμερα οι ξερολιθιές έχουν αφεθεί στη μοίρα τους και κινδυνεύουν να καταστραφούν. Το να μην αφήσουμε να χαθούν αυτά τα πολιτιστικά αγροτεχνουργήματα του μοχθούντος ανθρώπου, που του επέτρεψαν να ζήσει και να μεγαλουργήσει στο χώρο αυτό, δεν αποτελεί σπονδή στη διατήρηση της παράδοσης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά είναι μέγιστη έκφραση πολιτισμού. Τονίζουμε ότι όση αξία έχει ένας αρχαίος ή νεότερος ναός, μια αρχαία κατοικία, κ.λ.π., άλλο τόση αξία έχουν και οι ξηρολιθιές αυτά τα σπουδαία μνημεία της αγροτικής μας ιστορίας. Στην παρούσα εργασία αναδεικνύονται τα αγροτεχνικά, αρχιτεκτονικά, κατασκευαστικά, υδρολογικά-υδρονομικά κ.λ.π. χαρακτηριστικά των ξηρολίθινων βαθμιδώσεων του ελλαδικού με επικέντρωση στις ξηρολιθιές των νήσων των άνυδρων Κυκλάδων.

Λέξεις κλειδιά: Ξηρολιθιές, Αναβαθμίδες, Πεζούλες, Άνδηρα, Αιμασιές, Βασταοί, Τράφοι.

Λήψη (clicks: 5)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 4

(42 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)