ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ευθύνη που φέρει ο άνθρωπος για το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής είναι πλέον αδιαμφισβήτητη. Εάν δεν ληφθούν μέτρα για τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων, οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα τον 21ο αιώνα θα αυξηθούν δύο ή τρεις φορές σε σχέση με τα επίπεδα της προ-βιομηχανικής εποχής. Στην εργασία αυτή οι προκλήσεις που είναι σημαντικό να απαντηθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής συζητούνται στο πλαίσιο του έργου της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή και ιδιαίτερα της πέμπτης έκθεσης αξιολόγησης που δημοσιοποιήθηκε τα έτη 2013 και 2014.

Λέξεις κλειδιά: Κλιματική αλλαγή, 21ος αιώνας, προκλήσεις, προοπτικές

Λήψη (clicks: 9)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 7

(26 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)