Η ΣΙΩΠΗΛΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ RACHEL CARSON ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λίγα βιβλία έχουν τη δύναμη να αλλάξουν την ιστορία του ανθρώπου. Η Σιωπηλή Άνοιξη της Rachel Carson, που κυκλοφόρησε το 1962, είναι ένα από αυτά. Το έργο αυτό είναι μια πολύ προσεκτικά τεκμηριωμένη μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι δηλητηριάζουν τον πλανήτη στον οποίο ζουν αλλά και μια εύγλωττη έκκληση για αποκατάσταση της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση. Στην εργασία αυτή παρέχονται σημαντικά βιογραφικά στοιχεία για τη συγγραφέα της Σιωπηλής Άνοιξης, γίνεται παρουσίαση του βιβλίου, συζητούνται οι θετικές και αρνητικές αντιδράσεις όσον αφορά την υποδοχή του βιβλίου αμέσως μετά την έκδοσή του και, τέλος, καταβάλλεται προσπάθεια αποτίμησης του συγκεκριμένου έργου όσον αφορά την ανάπτυξη του περιβαλλοντικού κινήματος.

Λέξεις κλειδιά: Rachel Carson, Σιωπηλή Άνοιξη, περιβαλλοντικό κίνημα

Λήψη (clicks: 5)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 2

(17 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)