Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΟΡΕΙΝΗΣ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή γίνεται παρουσίαση ενός παραδείγματος κατηγορικής παλινδρόμησης με άριστη κλιμάκωση. Σκοπός είναι η πρόβλεψη της προθυμίας των κατοίκων μιας ορεινής περιοχής για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, παίρνοντας…

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αλματώδης εξέλιξη και η ευρύτερη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών δημιούργησαν νέα εργαλεία και δυνατότητες σε όλους τους τεχνικούς κλάδους καθώς και στην επιλογή της άριστης συγκριτικά λύσης. Ένα…

ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΞΥΛΟΥ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα δασικά συστήματα συγκομιδής ξύλου για να μπορούν να γίνουν αποδεκτά θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στην πράξη, να είναι οικολογικά και κοινωνικά παραδεκτά και να εξυπηρετούν τους στόχους…

Η ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή αναλύονται τα είδη των μειονεκτικών περιοχών, όπως αυτές ορίζονται από την ΕΕ, με έμφαση στις περιοχές που εμφανίζουν σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος, σχετιζόμενη με το φαινόμενο…

Η ΣΙΩΠΗΛΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ RACHEL CARSON ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λίγα βιβλία έχουν τη δύναμη να αλλάξουν την ιστορία του ανθρώπου. Η Σιωπηλή Άνοιξη της Rachel Carson, που κυκλοφόρησε το 1962, είναι ένα από αυτά. Το έργο αυτό είναι…

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τη δεκαετία του ́50 μέχρι σήμερα ο τουρισμός διεθνώς και στην Ελλάδα ειδικότερα ακολουθεί μια συνεχή ανοδική πορεία που αναμένεται και μελλοντικά να συνεχιστεί έστω και με βραδύτερους…

Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Σκιάθος, ένα από τα πιο όμορφα καταπράσινα νησιά της Ελλάδος, αποτελεί σημαντικό τουριστικό προορισμό, τόσο για Έλληνες όσο και για αλλοδαπούς τουρίστες. Ενθαρρυντικό γεγονός αποτελεί το ότι οι…

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί ένα δυναμικό, ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της οικονομίας, παγκόσμια. Η αξιοσημείωτη ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας τα τελευταία έτη οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση για αλιεύματα, στην καλύτερη κατανόηση της…

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση και η έρευνα όλων των παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά στη διείσδυση των νέων τεχνολογιών, όπως το ηλεκτρονικό επιχειρείν και…

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές χαρακτηρίζονται από ένα ιδιόμορφο γεωμορφολογικό περιβάλλον το οποίο επηρεάζει σημαντικά τις συνθήκες της οικονομικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης. Οι συνεταιρισμοί, ως επιχειρήσεις βασισμένες στα…

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ E-LEARNING ΓΙΑ ΤΗN ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα ευρυζωνικά δίκτυα (broadband networks) προσφέρουν ποιοτική επικοινωνία και παρουσιάζουν συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς διείσδυσης στη χώρα μας. Οι ευρυζωνικές τεχνολογίες έχουν εισέλθει δυναμικά στη ζωή μας με την παραγωγή…

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ιδιαιτερότητες των ορεινών περιοχών και το πρόταγμα της αειφορίας σηματοδοτούν την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των αναπτυξιακών διαδικασιών στις εν λόγω περιοχές. Στο παρόν κείμενο εξετάζονται δύο σημαντικές και αλληλοσυνδεόμενες…

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη της σχέσης ανάμεσα στην εντατικοποίηση της αγροτικής παραγωγής και στις επιπτώσεις της στο περιβάλλον σε μια Λιγότερο Ευνοημένη Περιοχή (ΛΕΠ), η οποία…

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, καθιστά απαραίτητη την υλοποίηση επενδύσεων. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων που πραγματοποιείται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, υλοποιείται μέσω των σχεδίων βελτίωσης. Σκοπός της…

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή, εκτός από αναγκαίες εννοιολογικές προσεγγίσεις, εξετάζεται η στενή σχέση μεταξύ πολιτισμού και αειφορικής ανάπτυξης και μάλιστα στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Και στα δύο συνειπεισέρχονται ποιοτικές…

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο άρθρο αυτό δίνεται σε ένα γενικό πλαίσιο ο ορισμός του θρησκευτικού ή προσκυνηματικού τουρισμού και μελετάται η συμβολή του ως οικονομική δραστηριότητα στην περιφερειακή ανάπτυξη και την ανάπτυξη…

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΛΙΜΝΗΣ ΑΣΚΟΥΡΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» προβλέπει τη διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές ως βασικό άξονα ανάπτυξής τους. Στην εργασία αυτή ερευνάται ο βαθμός στον…

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Οδηγία 75/268 «περί ορεινής και ημιορεινής γεωργίας και της γεωργίας σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές» αναφέρεται στην ενίσχυση της γεωργίας στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (ΟΜΠ), οι παραγωγοί των…

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κοινή αγροτική πολιτική της ΕΕ τις τελευταίες δεκαετίες, διεύρυνε τη στήριξή της προς τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της. Η χωρική και ολοκληρωμένη διάσταση της ανάπτυξης που υιοθετήθηκε,…

ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΊΛΗΨΗ Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η κατηγοριοποίηση της έρευνας, των προτεραιοτήτων πολιτικής και των αξόνων ανάπτυξης των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών σε ένα θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης, αυτό της αειφορικής…

ΧΩΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ‘ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ’

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μετά από μια 35ετή πορεία, το μέτρο της ενίσχυσης των ΛΕΠ βρίσκεται σήμερα σε μια διαδικασία αναθεώρησης των στόχων και της φιλοσοφίας του. Η παρούσα εργασία εξετάζει την εξέλιξη…