ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση και η έρευνα όλων των παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά στη διείσδυση των νέων τεχνολογιών, όπως το ηλεκτρονικό επιχειρείν και ηλεκτρονικό εμπόριο στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Ελλάδας δίνοντας έμφαση στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Η διαμόρφωση προτάσεων και λύσεων για την δημιουργία μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών προκύπτει από την εν λόγω εργασία.

Λέξεις κλειδιά: επιχειρηματικότητα, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

Λήψη (clicks: 4)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 2

(21 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)