ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δασοκομία ή εφαρμοσμένη Δασοκομική είναι ο κλάδος της δασολογικής επιστήμης ο οποίος ασχολείται με τη διαμόρφωση μιας κατάλληλης και σκόπιμης δομής των δασοσυστάδων, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται πάντοτε πληρέστερα και κατά τον πιο ορθολογικό τρόπο στις ανάγκες της ανθρώπινης κοινωνίας. Ο βασικός σκοπός της Δασοκομίας είναι η δημιουργία οικολογικά υγιών δασών, ικανών για μια διηνεκή παραγωγή της μέγιστης, κατά το δυνατόν, ποσότητας και άριστης ποιότητας ξύλου σε συνδυασμό με μια πολύ υψηλή κοινωφελή επίδραση. Πιο συγκεκριμένα, η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και την υποβάθμιση, η ρύθμιση της κίνησης του νερού και η αποθήκευσή του στο δασικό έδαφος, η αναψυχή και η ρυθμιστική επίδραση του δάσους πάνω στη γενικότερη οικολογική ισορροπία του περιβάλλοντος αποτελούν κάποιες από τις κοινωφελείς επιδράσεις του δάσους. Για την επίτευξη των στόχων της η Δασοκομία χρησιμοποιεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, ως μέσο τη ρύθμιση του αυξητικού χώρου των επιμέρους δέντρων αλλά και ολόκληρων ομάδων δέντρων ή και μεγαλύτερων σχηματισμών. Η Δασοκομία είναι η παλαιότερη συνειδητή εφαρμογή της επιστήμης της οικολογίας, σε εποχές μάλιστα πολύ πριν εμφανιστεί ο όρος <<οικολογία>>. Η Δασοκομία στο μέλλον, με την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας, καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις. Η ευγενέστερη όμως αποστολή της θα παραμείνει η εξυπηρέτηση της ανθρώπινης ευημερίας.

Λέξεις κλειδιά: Δασοκομία, εφαρμοσμένη οικολογία, υλοτομία, ξύλο, κοινωφελείς επιδράσεις

Λήψη (clicks: 22)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 1

(133 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)