ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εργασία που ακολουθεί γίνεται αρχικά μια ιστορική αναδρομή στην απαρχή και εξέλιξη της επιστήμης της Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας και στη συνέχεια παρατίθενται λεπτομερώς όλες οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα. Έτσι, αναλύονται διεξοδικά οι έννοιες της αριθμητικής προσομοίωσης και περιγράφονται οι μηχανισμοί λειτουργίας των αριθμητικών μοντέλων για την αναπαράσταση των ατμοσφαιρικών διεργασιών. Παράλληλα, περιγράφονται τα είδη των μετεωρολογικών δορυφόρων, τα δεδομένα των οποίων βρίσκονται σήμερα στην καρδιά των ατμοσφαιρικών μοντέλων, ενώ ταυτόχρονα επεξηγούνται τα φασματικά κανάλια και τα τρία είδη των διαθέσιμων δορυφορικών εικόνων. Τέλος, γίνεται αναφορά σε όλες τις σύγχρονες εκφάνσεις της επιστήμης και της συμβολής της στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.

Λέξεις Κλειδιά: Μετεωρολογία. Κλιματολογία, Μοντέλα Αριθμητικής Πρόγνωσης, Δορυφόροι, Πλεγματικά σημεία.

Λήψη (clicks: 3)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 1

(21 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)