ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εργασία αυτή ασχολείται με τις παρουσιάσεις ως μέσο διδασκαλίας του μαθήματος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η εργασία επικεντρώνεται στο έργο που έχει επιτευχθεί κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2005-06, 2006-07 και 2007-08. Στην εργασία καταγράφονται τα πλεονεκτήματα της παρουσίασης ως διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, συζητείται ο τρόπος προετοιμασίας των φοιτητών, καταγράφονται και αναλύονται τα θέματα που έχουν παρουσιαστεί καθώς και ο τρόπος επιλογής των θεμάτων αυτών, παρουσιάζεται και συζητείται ο τρόπος αξιολόγησης των παρουσιάσεων και τέλος επιχειρείται μια αποτίμηση του έργου που έχει επιτευχθεί τα τρία τελευταία χρόνια.

Λέξεις κλειδιά: Παρουσιάσεις, περιβαλλοντική εκπαίδευση, τριτοβάθμια εκπαίδευση

Λήψη (clicks: 13)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 1

(41 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)