ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα φυσικά οικοσυστήματα, σήμερα περισσότερο από ποτέ βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινής γνώμης. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας αλλά και διεθνώς έχει αναγνωριστεί πως τα φυσικά οικοσυστήματα εμπεριέχουν πλήθος αξιών και ωφελειών. Η κατανόηση της σημασίας των φυσικών οικοσυστημάτων στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και η λειτουργία τους ως αναχώματα στην περιβαλλοντική υποβάθμιση του πλανήτη, οδήγησε ταυτόχρονα και στη συνειδητοποίηση της ανάγκης για νέες πρακτικές στη διαχείριση των φυσικών οικοσυστημάτων.
Για την υλοποίηση αυτών των πρακτικών απαιτείται η ύπαρξη ακριβέστερων και έγκυρων χρονικά πληροφοριών για την κατάσταση, τα χαρακτηριστικά και το γεωγραφικό εύρος των φυσικών οικοσυστημάτων. Σύγχρονες τεχνολογίες όπως η τηλεπισκόπηση και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών μπορούν να συμβάλλουν προς αυτή τη κατεύθυνση.

Λέξεις κλειδιά: Τηλεπισκόπηση, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, διαχείριση, προστασία, φυσικά οικοσυστήματα, δασικά οικοσυστήματα

Λήψη (clicks: 3)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 1

(22 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)