ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δασοκομία ή εφαρμοσμένη Δασοκομική είναι ο κλάδος της δασολογικής επιστήμης ο οποίος ασχολείται με τη διαμόρφωση μιας κατάλληλης και σκόπιμης δομής των δασοσυστάδων, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται πάντοτε πληρέστερα…