Η ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μία συνισταμένη της πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος είναι και η επαναχρησιμοποίηση υλικών που αποθέτονται στο περιβάλλον, ώστε σε σχέση με την μείωση των φυσικών πόρων, η χρήση αυτή να έχει διπλό στόχο. Αυτόν της οικονομικής ωφέλειας και κυρίως αυτόν της ελαχιστοποίησης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Η Οδοποιία είναι ένας χώρος στον οποίον βρίσκει ευρεία εφαρμογή η χρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων παραπροϊόντων, διότι και η μείωση των δομικών πρώτων υλών είναι εμφανής αλλά και η κατασκευή οδικών έργων πληγώνει το περιβάλλον. Τα παραπροϊόντα που χρησιμοποιούνται ευρύτατα είναι κυρίως βιομηχανικά απόβλητα όπως ιπτάμενη τέφρα, ερυθρά ιλύς, μαρμαρόσκονη, ελαστικά και διάφορα είδη σκωρίας και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή τους είναι θετικά. Παρόμοιες επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε δασικό περιβάλλον και διαπιστώθηκε η σπουδαιότητα των επεμβάσεων. Τα θετικά αποτελέσματα που εστιάζονται στην οικονομικότητα της κατασκευής, παρουσιάζονται στην εργασία αυτή και ήδη αποτελούν πιλότο για τη δασική πράξη. Το σοβαρότερο όμως αποτέλεσμα της έρευνας συνίσταται στο ότι η επαναχρησιμοποίηση των παραπροϊόντων ελαχιστοποιεί την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Λέξεις κλειδιά: Παραπροϊόντα, ανακύκλωση, τέφρα, μαρμαρόσκονη, ελαστικά, ερυθρά ιλύς

Λήψη (clicks: 1)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 3

(24 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)