Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι πολιτικές προσαρμογής και μετριασμού για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο τις τελευταίες δεκαετίες. Οι ήδη εμφανείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής συμβάλλουν στην διερεύνηση τους όλο και περισσότερο από τους ερευνητές. Παρ’ όλα αυτά, οι πολιτικές αυτές διερευνώνται ξεχωριστά, με μεγαλύτερη βαρύτητα να δίνεται στην πολιτική μετριασμού, σε σχέση με την πολιτική προσαρμογής, τόσο από τους ερευνητές όσο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι ερευνητές, στην διερεύνηση της πολιτικής προσαρμογής αναφέρονται περισσότερο στην πολιτική προσαρμογής της διακυβέρνησης μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων ενώ η διερεύνηση της πολιτικής προσαρμογής των πολιτών είναι περιορισμένη.
Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει τις μεθόδους και τις προοπτικές της πολιτικής προσαρμογής για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της κοινωνικής μάθησης των πολιτών σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ειδικότερα, θα επισημάνει τον καθοριστικό ρόλο και τη συμβολή της περιβαλλοντικής επικοινωνίας στην ανάπτυξη και στη χάραξη πολιτικής προσαρμογής του κοινωνικού συνόλου στην κλιματική αλλαγή.

Λέξεις κλειδιά: Πολιτική μετριασμού, πολιτική προσαρμογής, εμπλεκόμενοι φορείς, ευαισθητοποίηση, κοινωνικό σύνολο

Λήψη (clicks: 31)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 7

(223 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)