ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία προκειμένου να διερευνηθούν τα κοινωνικά προβλήματα που απασχολούν το κοινό και να διαπιστωθεί η σημαντικότητα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος ως κοινωνικό πρόβλημα, πραγματοποιήθηκε πανελλαδική έρευνα σε 2401 άτομα. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι τα σημαντικότερα προβλήματα που κυρίως απασχολούν τους πολίτες είναι η ανεργία, η διαφθορά, η οικονομική κρίση, η είσοδος των μεταναστών στη χώρα, καθώς και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Σημαντικά προβλήματα για τους πολίτες αποτελούν επίσης τα ναρκωτικά, το ασφαλιστικό, η εκπαίδευση και η εγκληματικότητα. Μικρότερα προβλήματα αποτελούν η απομόνωση και μοναξιά, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου και η κοινωνική βία (τρομοκρατία). Στο σύνολο των προβλημάτων που αποτελούν μια πολυθεματική μεταβλητή εφαρμόστηκαν ανάλυση αξιοπιστίας και παραγοντική ανάλυση, σύμφωνα με τις οποίες ελέγχθηκε η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των μεταβλητών του ερωτηματολογίου.

Λέξεις Κλειδιά: Kοινωνικά προβλήματα, υποβάθμιση περιβάλλοντος, αξιολόγηση προβλημάτων, ανάλυση αξιοπιστίας, παραγοντική ανάλυση

Λήψη (clicks: 8)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 3

(115 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)