Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η κλιματική αλλαγή τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει επίκεντρο όλης της διεθνούς κοινότητας. Τα αίτια και οι επιπτώσεις της είναι οι δύο κυριότεροι παράγοντες που προβληματίζουν την επιστημονική κοινότητα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθούν οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα χερσαία οικοσυστήματα μέσα από αποτελέσματα διαφόρων ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί. Η κλιματική αλλαγή σίγουρα θα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα μελετηθούν εκτενώς από την επιστημονική κοινότητα τα επόμενα χρόνια. Οι επιπτώσεις της στα χερσαία οικοσυστήματα μπορεί να είναι απρόβλεπτες και με διαφορετικές συνέπειες από αυτές που ήδη έχουν αναφερθεί. Η μη πλήρης γνώση της λειτουργίας αλλά και των σχέσεων που αναπτύσσονται μέσα στα οικοσυστήματα δεν μας επιτρέπει να είμαστε εκατό τοις εκατό σίγουροι για τα αποτελέσματα που μπορεί να επακολουθήσουν. Αναμφίβολα οι παραπάνω προβλέψεις θα έχουν και ένα πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος για τις σύγχρονες κοινωνίες οι οποίες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μεγάλες προκλήσεις. Η προστασία και η διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων θα πρέπει να είναι άμεση προτεραιότητα των κυβερνήσεων. Η διαχείριση θα πρέπει να αποβλέπει στην αειφορία και στην διατήρηση των οικοσυστημάτων στην όσο το δυνατόν ποιο φυσική τους μορφή ώστε να τα παραλάβουν οι επόμενες γενεές αναλλοίωτα.

Λέξεις κλειδιά: Κλιματική αλλαγή, χερσαία οικοσυστήματα, αύξηση θερμοκρασίας της γης, φαινόμενο θερμοκηπίου

Λήψη (clicks: 6)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 7

(9 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)