Περιεχόμενα 4ου Τόμου-Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Αικατερίνη Κάλφα, Θεοφάνης Παυλίδης, Χαρίσιος Γκανάτσιος, Βασίλειος Παπαθανασίου
ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΥΡΙΧΟΥ (σελ.137-148)
Βασίλειος Παπαθανασίου, Θεοφάνης Παυλίδης, Χαρίσιος Γκανάτσιος, Αικατερίνη Κάλφα
ΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΑΓΕΙΡΟΥ (σελ.149-159)
Χαρίσιος Γκανάτσιος, Βασίλειος Παπαθανασίου, Αικατερίνη Κάλφα, Κυριάκος Τσεμπερίδης, Θεοφάνης Παυλίδης, Bασίλειος Παυλίδης
ΤΑ ΑΞΟΝΙΚΑ – ΠΡΑΝΙΚΑ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΜΕΤΡΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΦΟΥΡΚΑΣ (σελ.161-177)
Θεοφάνης Παυλίδης, Χαρίσιος Γκανάτσιος, Αικατερίνη Κάλφα, Βασίλειος Παπαθανασίου
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΜΕ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΜΑΓΕΙΡΟ (σελ.179-190)
Διονύσιος Μαρίνος, Κυριάκος Τσεμπερίδης, Βασίλειος Παπαθανασίου
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (ΚΑΤΑΚΡ.) ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ: Χ. ΕΖΟΒΙΤΗΣ ΚΕΡΔΥΛΙΟΥ ΟΡ. ΣΕΡΡΩΝ (ΣΥΜΒΑΛ. ΟΡΕΣΚΕΙΑΣ & ΔΑΦΝΗΣ) (σελ.191-200)
Φώτιος Μάρης, Απόστολος Βασιλείου, Γεωργία Βαρσάμη, Αντώνιος Παύλου
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (σελ.201-210)
Αικατερίνη Κάλφα, Χαρίσιος Γκανάτσιος, Βασίλειος Παπαθανασίου, Θεοφάνης Παυλίδης, Κυριάκος Τσεμπερίδης
OI ΥΔΑΤΟΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ Η ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΥΡΙΧΟΥ (σελ.211-228)
Σπυρίδων Παπαρρίζος, Θεόφιλος Αναστασίου, Σίμος Ποτουρίδης
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΣΑΙ, ΒΑΘΥ, ΛΥΚΟΡΡΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (σελ.229-249)
Σίμος Ποτουρίδης, Κυριακή Ξανθοπούλου, Σπυρίδων Παπαρρίζος, Φώτιος Μάρης
ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (σελ.251-265)