Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί ένα δυναμικό, ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της οικονομίας, παγκόσμια. Η αξιοσημείωτη ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας τα τελευταία έτη οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση για αλιεύματα, στην καλύτερη κατανόηση της…

H ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παγκόσμια, παρατηρείται αύξηση στη ζήτηση ψαριών, ως φυσικό επακόλουθο της πληθυσμιακής αύξησης και της προτίμησης των καταναλωτών για υγιεινές τροφές με υψηλή βιολογική αξία. Οι διατροφικές ανάγκες για αλιεύματα…

ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΔΑ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μέρος της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί και η διατήρηση της βιοποικιλότητας των ιχθύων που ζουν στα γλυκά νερά. Τα τελευταία χρόνια, αναφέρεται μείωση των φυσικών πληθυσμών ιχθύων στα…