ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον επηρεάζονται από την οικονομική δράση των ανθρώπων. Οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί όσον αφορά τη σχέση Ανθρώπου-Γης είναι τρεις: της οικονομικής ανάπτυξης, της βαθειάς…