ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΞΥΛΟΥ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα δασικά συστήματα συγκομιδής ξύλου για να μπορούν να γίνουν αποδεκτά θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στην πράξη, να είναι οικολογικά και κοινωνικά παραδεκτά και να εξυπηρετούν τους στόχους…

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΞΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μαζική καταστροφή των δασών της Ευρώπης μεταξύ του 1600-1800 ήταν η βασική αιτία περισυλλογής και σταδιακής ανάπτυξης της σύγχρονης Δασοπονικής Επιστήμης ή Δασολογίας. Για την εύστοχη αξιοποίηση των…