ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Μ.Κ.Ο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα ερευνητική εργασία εξετάζει μορφές και διαστάσεις της ηλεκτρονικής συνηγορίας, οι οποίες εντοπίζονται στη διαδικτυακή επικοινωνιακή δράση που σχεδίασε και υλοποίησε μια ελληνική περιβαλλοντική ΜΚΟ. Πρόκειται για μια…

ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία περιγράφεται εν συντομία το φάσμα των επιστημονικών πεδίων που καλύπτει η επιστήμη της Φυσικής Περιβάλλοντος, μεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση κατέχει η Αέρια Ρύπανση και συγκεκριμένα…