ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΥΡΙΧΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστή η ανομοιογένεια, η ανισοκατανομή και οι έντονες χρονικές διαφοροποιήσεις των κατακρημνισμάτων στον ελλαδικό χώρο. Την ψυχρή βροχερή περίοδο η περίσσεια του νερού οδηγεί σε διαβρώσεις, προσχώσεις και…